Rekrutteringskoncept – effektiv rekruttering2019-11-08T11:56:02+01:00

Effektiv rekruttering af ledere og specialister

Effektiv rekruttering bliver kun effektiv, hvis rekrutteringsprocessen tager afsæt i en grundig foranalyse.

En grundig foranalyse, hvor du, sammen med os, fastlægger dig på nogle ønsker og krav til næste medarbejder.

Vi udfordrer. Med afsæt i viden.

Når vi rekrutterer ledere og specialister for vores kunder, er vores vigtigste mantra, at vi både lytter og udfordrer vores kunder på deres ønsker. Det er som regel også det faglige modspil, som vores kunder ønsker sig. Forståeligt nok.

Men vi gør det altid med afsæt i vores viden om og erfaring med det kandidatmarked, den branche og den stillingsprofil, som de søger.

Download info om rekruttering her!

Processen i en typisk rekruttering hos ballisager

Rekruttering processen hos ballisager

Hvad er jeres behov, og hvordan ser profil-markedet ud? Vi spørger, I præciserer.

Foranalysen skal lede frem til en jobprofil eller den nye medarbejders ”kravspecifikation”. Vi afdækker både de faglige, de sociale og de personlige kompetencekrav, som meget gerne skal matche firma-værdierne. Faktisk er foranalysen en alt for undervurderet disciplin, hvor mange virksomheder ”bare” finder det gamle opslag frem igen. Foranalysen er et af de steder i processen, hvor vi kan give absolut mest værdi for jer.

NB: Der er risiko for, at vi udfordrer jer på vanetænkning og “kompetencekravs Overkill”

Adfærden på jobmarkedet ændrer sig meget i disse år – annonceringen skal følge denne udvikling.

Vi drøfter idéer til at skabe synlighed, og vi foreslår en annonceringsplan. Forskellige situationer kræver hver deres annonceringsstrategi. Vi er fuldt ud opdaterede på, hvordan og hvornår de enkelte medier virker.

Vi finder relevante profiler via LinkedIn, vores netværk og flere CV-databaser og iht. nærmere aftale.

Vi har en udvidet licens på LinkedIn, som giver os mulighed for at se alle registrerede profiler, og vi har derfor ingen netværksbegrænsninger. I searchprocessen inddrager vi også vores egen database, som indeholder flere tusinde kandidater fra forskellige brancher og på forskellige stillingsniveauer. I searchprocessen forventer vi tæt dialog med jer ift. afdækningen af de relevante profiler.

Behovet for Search kan være særligt udtalt inden for brancher og geografiske områder, hvor der kun er få oplagte emner – eller når omverdenen (internt eller eksternt) ikke må kende til ansættelsesprocessen.

Search-processen foregår naturligvis altid diskret og fortroligt.

Vi telefonscreener os frem til kandidater, der skal inviteres til 1. runde, og administrerer processen for jer. Formålet med screeningsprocessen er at kvalificere 1. samtale med kandidaten, da en screeningssamtale giver vigtig forhåndsviden.

Første interviews hos Konsulenthuset ballisager
Vi interviewer de relevante kandidater, og vi når på den baggrund frem til ”finalefeltet”.

2./3. interviews hos kunden
Finalefeltet interviewes til en 2. samtalerunde, der typisk foregår hos jer. Vi deltager gerne med en konsulent – både ved 1. og 2. samtalerunde – hvis I ønsker det. Efter 2. samtalerunde vælger I en kandidat, men vi bistår naturligvis med sparring i udvælgelsesprocessen.

I Master Person Analyse-testværktøjet kortlægges de adfærdsmæssige krav til stillingen med en jobprofil. Kandidatprofilerne holdes op imod jobprofilen, hvilket giver et billede af afvigelser mellem krav til adfærd og faktisk adfærd.

Om MPA-testværktøjet
MPA er en meget brugervenlig personlighedstest, der er særligt anvendelig ved rekrutteringsprocesser.

MPA er softwarebaseret og gennemføres typisk online. Værktøjet er bygget op omkring en personprofil og en jobprofil.

Testpersonen fastlægger sin personprofil ved at besvare en række adfærdsspørgsmål. Jobprofilen udfyldes typisk af den nærmeste leder.

Ved at sammenholde personprofil og jobprofil opnår man et testresultat.

Vi anvender den såkaldte PLI-test (=Professional Learning Indicator) til at få en indikation om kandidatens kognitive indlæringsevne, dvs. evnen til at tilegne sig og bearbejde kompleks information. Kandidaten stilles 50 verbale, numeriske og abstrakte spørgsmål og har 12 minutter til at besvare dem.

Dit udbytte ved at bruge testen?
Den kognitive test hjælper med at vælge den kandidat, der takket være en stejl indlæringskurve, har overhalet den umiddelbart foretrukne kandidat om 3 måneder. Du får m.a.o. et nyt perspektiv på udviklingspotentialet hos kandidaten.

Vi trækker referencer på de sidste 2-3 finale-kandidater. Læs mere om referencer her.

Vi udarbejder, i samarbejde med jer, en case, der skal give ekstra information om kandidatens kvalifikationer ift. stillingen og faglige start-niveau. Det kunne f.eks. være en case, der afdækker kandidatens faglighed, analytiske og strategiske kompetencer eller adfærd ift. kunder/medarbejdere.

Kandidaten har enten fået tilsendt casen på forhånd og skal fremlægge den til samtalen, eller han/hun bliver præsenteret for casen til samtalen.

Læs mere om, hvordan du kan bruge cases i din rekruttering her.

For at sikre kvaliteten i rekrutteringen vil vi følge op på den nyligt ansatte kandidat efter 2 måneders ansættelse ved kontakt til den nyligt ansatte og hans/hendes chef.

Igen efter 6 måneder vil tilsvarende opfølgning finde sted.

Cases: Den vigtigste delproces – hvis du spørger os

Når vi rekrutterer vores kunder, bruger vi ALTID cases. Hvorfor? Fordi det på effektiveste vis afdækker kandidatens egentlige, faglige niveau.

Hvis I vælger at bruge cases, hjælper I jer selv til at ansætte på faglighed frem for kandidatens ”likeability” – og så giver cases i øvrigt en forsmag på det kommende samarbejde med kandidaten.

 • Hvad er cases?

  Cases er konkrete, realistiske opgaver/scenarier/udfordringer, der tager udgangspunkt i virksomhedens forretning og relaterer sig til det job, som kandidaten søger. Cases bruges som et led i en rekrutteringsproces til at afdække kandidatens faglige kompetencer og i en mindre grad dennes personlige kompetencer.

 • Hvornår skal man bruge cases?

  De fleste virksomheder benytter sig af cases efter første samtale – det gør vi også i Konsulenthuset ballisager. Nogle virksomheder vælger dog først at sende en case ud efter anden samtalerunde.

 • Hvilke typer cases kan man bruge?

  Der findes tre typer cases, som du kan læse mere om her:

  1. Den mundtlige case
  2. Den skriftlige case (med moderat forberedelse)
  3. Den forberedte case
Effektiv rekruttering cases
Læs mere om cases her!

Rekrutteringsforskerens fokus:
Hvordan skaber man det gode match under og efter rekrutteringsprocessen?

Vores erfaring med rekruttering fordeler sig på flere forskellige niveauer – primært ledere og specialister – og i mange forskellige brancher – alt fra IT-, bygge-/anlæg- og industribranchen til finans-, fødevare- og energibranchen.

Mere komplekst at rekruttere ledere og specialister

Uanset hvilken branche vi har rekrutteret til, har det været på hhv. leder- eller specialistniveau.

Det kræver ofte flere ressourcer at skulle rekruttere ledere og specialister. Fordi det kan være svært at finde frem til relevante ledere og specialister. Og fordi det kan være svært at udpege de ledere og specialister, der besidder de helt rette faglige og personlige kvalifikationer til stillingen og virksomheden.

Se vores kunder og tidligere rekrutteringsopgaver her!

EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE REKRUTTERINGSFORLØB

 • IT-specialist eller IT-arkitekt
 • Salgschef eller Account Manager
 • Kommunikationschef
 • Regnskabschef & Controller
 • Projektleder
 • Mechanical Engineer
 • Teknisk sælger, teknisk indkøber eller teknisk leder

Skriv direkte til rekrutteringsdirektøren og hør mere (priser, processen mm.)

Jens Yde
Jens YdeDirektør rekruttering
Hele landet
Tlf. 26 76 76 44

Rekrutteringskonsulenterne

Jens Yde
Jens YdeDirektør rekruttering
Hele landet
Tlf. 26 76 76 44
Christian Thrane
Christian ThraneSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 22 78 39 11
Annette R. Hansen
Annette R. HansenSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 30 62 89 23
Trine Skovgaard
Trine SkovgaardChefkonsulent
Region Midtjylland
Tlf. 30 63 17 97
Britt Rønberg
Britt RønbergChefkonsulent
Hele landet
Tlf.: 30 63 85 18
Mette Rüdiger
Mette RüdigerChefkonsulent
Region Hovedstaden & Sjælland
Tlf. 26 17 45 50
Rasmus Pugholm
Rasmus PugholmResearch-konsulent
Hele landet
Tlf. 30 68 45 52
Kathrine Solgaard Sørensen
Kathrine Solgaard SørensenRekrutteringsforsker
Skal forske i Onboarding, interviews og mange andre dele af rekrutteringsprocessen frem til 2021.
Ronni Hjermitslev Nielsen
Ronni Hjermitslev Nielsen Resesarchkonsulent
Hele landet
Tlf. 3063 8517
Ene Charlotte Krog
Ene Charlotte KrogSenior rekrutteringskonsulent
René Tvile
René TvileSearch- og rekrutteringskonsulent