Læsetid: 8 min.

I ballisagers Jobbarometer for 3. kvartal 2017 har vi taget et nærmere kig på virksomhedernes rekrutteringsudfordringer generelt  – og mere specifikt på it-virksomhedernes store udfordringer med at finde kvalificerede it-specialister. Derudover har vi også forsøgt at kigge ind i rekrutterings-fremtiden, som i øvrigt ser rigtig positiv ud – i hvert fald hvis man er jobsøgende. Vi har samlet de tre vigtigste tendenser fra jobbarometret her.

Status: Arbejdsmarkedet i 1. halvår 2017

Tre hurtige tal om arbejdsmarkedet, som det så ud i 1. halvår 2017. Tallene indikerer, at arbejdsmarkedet er inde i en stabil periode.

 • I hele landet er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere steget med 0,5% fra juni 2016 til juni 2017 – en positiv, omend beskeden, stigning.
 • Jobomsætningen* for 2017 (målt i de første fem måneder af året) er på samme niveau som i 2016, idet 340.541 danskere har skiftet job i de første fem måneder af 2017. Den årlige jobomsætning er til gengæld steget med 19% fra 2009 til 2016 (Kilde: Jobindsats.dk).
 • Når der både er høj jobomsætning og høj beskæftigelse – som det er tilfældet for tiden – taler man typisk om et ”sultent” arbejdsmarked, hvor der er yderligere behov for arbejdskraft, selvom mange er i beskæftigelse.

  *Jobomsætning: Jobomsætningen er et mål for, hvor mange der starter i et nyt job i løbet af en måned og inkluderer både beskæftigede, der får et nyt job, og ledige, der kommer i arbejde (Kilde: Beskæftigelsesministeriet).

1. Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer: Samme niveau og omfang som sidste år

STAR’s rekrutteringsanalyse fra foråret 2017 viser bl.a., at:

 • I foråret 2017 var der ca. 15.400 forgæves rekrutteringer svarende til 0,6% af den samlede beskæftigelse – heraf var 73% fuldtidsstillinger (Foråret 2016: 15.600). Til sammenligning oplevede virksomhederne ca. 66.000 forgæves rekrutteringer i efteråret 2007, hvilket på daværende tidspunkt udgjorde 2,4%. af beskæftigelsen.

 • 30% af virksomhederne har haft behov for at rekruttere medarbejdere i foråret 2017 (Forår 2016: 29%).

 • 20% af virksomhederne med et rekrutteringsbehov fik ikke i alle tilfælde ansat den efterspurgte medarbejder til det specifikke job i foråret 2017.

 • 41% af virksomhederne med et rekrutteringsbehov vurderer, at de selv kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.

Stigende pres på bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen er den branche med klart størst rekrutteringsudfordringer, hvis man kigger på antallet af stillinger, der er søgt besat uden held ift. antallet af beskæftigede i branchen.

2.800 stillinger har bygge- og anlægsbranchen således forgæves søgt at rekruttere til – og i hele branchen er der ca. 165.000 ansatte (1,7%).

Kigger vi på de regionale rekrutteringsudfordringer, ligger bygge- og anlægsbranchen i top 2 over brancher med størst rekrutteringsudfordringer i seks ud af otte landsdele. Kun på Sjælland og Bornholm er der to andre brancher, der overgår bygge- og anlægsbranchen, som i foråret 2016 var den branche med næstflest forgæves rekrutteringer.

Der er altså sket et stigende pres på bygge- og anlægsbranchen, og det skyldes – ifølge Nationalbankens kvartalsoversigt fra 4. kvartal 2016 – i høj grad den store aktivitet, der er i branchen, som er en naturlig følge af, at den danske økonomi er på vej ind i en højkonjunktur. Samtidig har branchen store uddannelsesmæssige udfordringer, som gør, at udbuddet af arbejdskraft ikke kan følge med efterspørgslen.

Regionale rekrutteringsudfordringer fordelt på branche
Størst rekrutteringsudfordringer fordelt på regionale områder, forår 2017: Andel af forgæves rekrutteringer målt i forhold til antal beskæftigede i branchen. Kilde: STARs rekrutteringsanalyse, Forår 2017

Vores råd til jobsøgeren

 • 20% af virksomhederne finder ikke lige præcis den medarbejder, de oprindeligt efterspørger. Forklaringen kan være, at der er et mismatch mellem de ønskede kompetencer, og dem, der rent faktisk er realistiske og til rådighed på arbejdsmarkedet.

  Derfor vil vi altid anbefale dig at tage kontakt til virksomheden – også selvom du ikke matcher alle deres krav til stillingen – for at spørge ind til stillingen og derudfra forklare, hvordan du vil løse opgaverne med de kompetencer, som netop du besidder.

  Opsøg dit held og vær samtidig også med til at give de 41% af virksomhederne, som vurderer, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre, en hjælpende hånd. Måske de bare ikke har erkendt, at du kan være løsningen på deres udfordringer.

2. Manglen på it-specialister: Hvad? Hvorfor? Hvordan?

Informations- og kommunikationsbranchen er en af de brancher, der oplever tilbagevendende rekrutteringsudfordringer:

I foråret 2015 lå branchen på en 4.plads over de brancher med størst rekrutteringsudfordringer. Og i foråret 2017 ligger branchen på en 6. plads, selvom rekrutteringsudfordringerne næsten er blevet halveret siden foråret 2016:

Udfordringer med rekruttering fordelt på branche

Vi har prøvet at kigge nærmere på, hvad branchens rekrutteringsudfordringer skyldes – og hvad virksomhederne prøver at gøre for at løse udfordringerne.

Til formålet har vi foretaget en mindre, anonym rundspørge blandt et lille udsnit af de små og mellemstore it-virksomheder i Danmark. Rundspørgen viser, at godt 70% af virksomhederne har udfordringer med at tiltrække relevant arbejdskraft.

Hvilke udfordringer har it-virksomhederne?

På baggrund af it-virksomhedernes svar i rundspørgen, tyder det på, at årsagerne bag deres udfordringer ligger inden for tre kategorier:

 • Når nye forretningsområder skal indtages
  Når virksomhederne bevæger sig ind på et nyt forretningsområde, har de ofte brug for en medarbejder med specialistviden og meget erfaring – det kan give nogle rekrutteringsudfordringer.

 • Der uddannes for få
  Der uddannes ganske enkelt for få It-specialister ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Det er arbejdstagers marked på nuværende tidspunkt, og det presser lønningerne på området i vejret. Af samme årsag vælger flere at rekruttere fra udlandet, da der her findes de samme kvalifikationer, men til en lavere løn. Det stemmer godt overens med resultaterne fra Ledernes Konjunkturundersøgelse for 2. halvår 2017, der viste, at 24% af lederne i de private virksomheder i støt stigende grad vil rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

 • Kombination af kompetencer (findes ikke)
  De stillinger, som it-virksomhederne oftest rekrutterer forgæves til, er stillinger, hvor de søger folk med kompetencer inden for f.eks. to typer programmeringssprog, eller flere særlige certificeringer. Den type arbejdskraft er meget svær at få fat i.

Hvad gør virksomhederne for at løse rekrutterings-udfordringerne?

Vores rundspørger viser, at virksomhederne gør følgende:

 • 28% af virksomhederne prøver at løse rekrutteringsudfordringerne gennem bredere markedsføring via sociale medier, radio samt anvendelsen af headhuntere. Derudover søger de geografisk bredere.

 • Godt 14 % af virksomhederne rekrutterer i højere grad på baggrund af personlighed for selv at bygge fagligheden på.

 • Godt 14% af virksomhederne ønsker, at jobsøgere i højere grad forholder sig til de krav, der stilles i stillingsopslaget. Dialog er derfor essentielt.

 • Godt 10% af ansøgningerne blandt stort set alle virksomheder i undersøgelsen er relevante. Der er således et krydsfelt mellem hvad der ønskes, og hvad der ser ud til at være realistisk.

Vores råd til jobsøgeren, der ikke er it-specialist, men gerne vil søge job i it-branchen:

 • Det, der er forskellen på it-branchen og det mere generelle billede, er, at branchen er så specialiseret ned i forskellige nicher. Der findes et hav af stillingsbetegnelser og dermed et hav af krav til, hvad de enkelte profiler skal kunne – og derfor opstår der selvfølgelig også et mismatch mellem virksomhedernes krav og det reelle udbud på arbejdsmarkedet.

  Den gode nyhed for dig som jobsøger er, at it-virksomhederne lader til at have fået øjnene op for at rekruttere ud fra andre, mere realistiske parametre. Det kan i hvert fald være en af forklaringerne på den halvering af rekrutteringsudfordringer, der er sket i branchen i løbet af det seneste år.

  Tag dialogen med it-virksomheden, så begge parter får mulighed for at mødes et sted, hvor det er realistisk.  Så kan du også bedre målrette din (uopfordrede) ansøgning efter, hvad virksomheden rent faktisk leder efter i sin næste medarbejder.

3. Fremtidsudsigterne: Knap halvdelen af lederne i private virksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere

Flere ledere forventer et stigende antal ansatte ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse i 2. halvår af 2017. Samtidig tyder tallene på, at behovet for akademikere (= medarbejdere med videregående uddannelse uanset uddannelsens længde) vil stige.

Vi har nemlig taget et kig på en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation, der har spurgt 1.881 privatansatte ledere til deres forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske resultater på deres egne virksomheder i 2. halvår 2017. Du kan læse mere om Ledernes undersøgelse her.

Undersøgelsen viser bl.a., at 46% af lederne regner med, at antallet af medarbejdere stiger, 42% regner med, at antallet af medarbejdere forbliver uændret, og 13% forventer færre ansatte.

Kigger vi nærmere på de tre faggrupper – faglærte, ufaglærte og akademikere – ligger der en lille forskel i, hvor mange ledere, der forventer at ansætte hhv. færre/flere medarbejdere inden for de tre grupper:

 • 6% forventer at ansætte færre akademikere – 34% forventer at ansætte flere

 • 9% forventer at ansætte færre faglærte – 36% forventer at ansætte flere

 • 14% forventer at ansætte færre ufaglærte – 25% forventer at ansætte flere

Ledernes forventninger til antal medarbejdere i 2. halvår 2017

Vores råd til jobsøgeren

 • Det er nu, der skal smedes – for jernet er glødende varmt.

  Sørg for at være opsøgende i din jobsøgning og hold særligt godt øje med vækstvirksomhederne.

  Selvom opslåede stillinger fortsat er den mest brugte rekrutteringskanal hos virksomhederne i 2017, viste ballisagers rekrutteringsanalyse 2017, at virksomhederne også bruger netværk (53%), LinkedIn (49%), uopfordrede ansøgninger (42%) og Facebook (28%) i stor stil. Så brug noget af dit jobsøgningskrudt på at udvide/ pleje dit netværk og på at kontakte nogle virksomheder.

image_printUdskriv eller gem som PDF