Analyse & kompetence│Konsulenthuset ballisager

En analyse af Jobcenter Hillerøds samtaler med dagpengemodtagere

Hvordan bliver vi bedre og mere effektive til at afholde samtaler med dagpengemodtagere? Det forsøger Jobcenter Hillerød – i samarbejde med os – at finde svar på. Vi har nemlig taget de analytiske briller på for at give vores bud på, hvordan jobkonsulenternes samtaler bliver mere effektive. Vores slutprodukt: Et best practice-koncept til medarbejderne, en rapport til ledelsen, og mange konkrete idéer og initiativer til at afholde jobeffektive samtaler.

Baggrund: Bedre til jobeffektive samtaler

Jobcenter Hillerød har formuleret en målsætning om at afkorte ledighedsperioden for dagpengemodtagere. Jobeffekten skal m.a.o. øges.

Jobcentret har derfor inviteret ballisager inden for deres fire jobcenter-vægge for at kaste et analytisk, konstruktivt-kritisk blik på, hvordan jobcentret afholder samtaler med dagpengemodtagere i dag.

De analytiske betragtninger skal omformes til nogle hands-on-råd og en best practice-tilgang, der gør jobkonsulenterne endnu skarpere til at afholde jobeffektive samtaler med dagpengemodtagere.

Projektplan: Sådan analyserer vi for Jobcenter Hillerød

Vi har udarbejdet en projektplan, der strækker sig over 16 uger – fra uge 36 i 2017 til uge 2 i 2018. Projektplanen indeholder følgende:

 • Foranalyse:
  Vi indsamler baggrundsviden og data, som er med til at beskrive den her-og-nu-position, som Jobcenter Hillerød ønsker at forbedre. Vi søger eksempelvis indsigt i de tal, som Jobcenter Hillerød har brugt til at vurdere deres behov.

 • Forberedelse af de involverede:
  Medarbejderne briefes om projektet – først af egen leder og derefter af os.

 • Indsamling af data:
  Vi overværer to borger-møder pr. medarbejder og holder nøje øje med fokus for samtalen, emner, tidsforbrug, aktivering af borgeren, konkretisering af aftaler, forventnings-formulering og konsulentens fokus på virksomhedskontakten.
  Efter ”observationsmødet” vil jobcentrets medarbejder og ballisagers ”observatør” tage en kort dialog (ca. ½ time), hvor der er lejlighed til, at medarbejderen fortæller om sin egen oplevelse af mødet – herunder motiver for at styre mødet på den konkrete måde.

 • Bearbejdning af data: Ledelsesrapport & best practice-workshop
  Vi bearbejder den indsamlede empiri og skriver en rapport til lederen samt udvikler materiale til en målrettet best practice-workshop for medarbejderne.

 • Best practice, ledelsesrapport og ledersparring
  Workshoppen for medarbejderne vil rumme en præsentation af best practice-konceptet for den effektive jobsamtale – herunder de bedste metodikker, vi har observeret.
  Ledelsesrapporten rummer desuden nogle statistiske betragtninger om tidsforbrug på møderne og muligheder for at lede ift. de observerede styrker og udfordringer.
  Jobcentrets sektionsleder modtager desuden tre gange ledersparring.

 • Evaluering:
  Vi evaluerer projektet og resultatet sammen med Jobcenter Hillerøds sektionsleder og drøfter eventuelle fremtidige tiltag.

Jobcenter Hillerøds udbytte

 • Best practice: Vi udarbejder – i samarbejde med Jobcenter Hillerøds medarbejdere – en best practice og et enkelt koncept for, hvordan de skal afholde job-effektive samtaler.

 • Nye idéer: Projektet skal også give medarbejderne nye idéer og vinkler til, hvordan de kan blive endnu skarpere til at afholde job-effektive samtaler med dagpengemodtagerne.

 • Ledelsesrapport:
  Ledelsen får en rapport, der i et større perspektiv fortæller om mulighederne for at styrke indsatsen overfor dagpengemodtagerne.

  NB: Rapporten fokuserer ikke på, hvordan de enkelte medarbejdere arbejder. Det er kun vores intention at angive nogle konkrete bud på, hvor og hvordan indsatsen kan skærpes, så det sandsynligvis resulterer i større beskæftigelse for jobsøgerne.

Jette V. Pedersen
Jette V. PedersenRegionschef

Interesseret i at høre, hvordan vi kunne hjælpe jer med en analyse af jeres jobrådgivnings-aktiviteter?

Jobcenter Hillerød er de første til at prøve kræfter med vores analyse- og kompetenceprodukt. Måske jeres jobcenter også er interesserede?

Så er du/I velkomne til at skrive direkte til vores Direktør for karriererådgivning, Jette V. Pedersen, på jvp@ballisager.com – så vender Jette tilbage snarest.