Læsetid: 8 min.

Hvert kvartal undersøger vi de nyeste og mest spændende tendenser på arbejdsmarkedet ved hjælp af en lang række eksterne undersøgelser og analyser. Undersøgelserne samles i et Jobbarometer. I vores jobbarometer 1. kvartal 2017 har vi zoomet ind på de digitale kompetencer på arbejdsmarkedet, funktionærerne, de små og mellemstore virksomheder samt rekrutterings-udfordringerne i udvalgte brancher og regioner. Alle tendenser tilsætter vi nogle konkrete råd til dig, der søger job – og dermed også dig, der rådgiver jobsøgere.

1. Små og mellemstore virksomheder: Et job-paradis

Små og mellemstore virksomheder (1-249 ansatte) udgør 99% af det danske arbejdsmarked og beskæftiger tilsammen 65% af den danske arbejdsstyrke.  Jobmulighederne burde m.a.o. være bedre i SMV’erne end i de store virksomheder, hvor 35% af arbejdsstyrken er ansat.

Fordeling af små og mellemstore virksomheder i Danmark - antal virksomheder og antal medarbejdere

Revisionsfirmaet BDO har udgivet et SMV-barometer i 2016, hvor de bl.a. konkluderer, at virksomheder med over 100 ansatte lykkes med at reducere lønomkostninger, mens virksomheder med 10-100 ansatte konstaterer en stigning i lønomkostningerne. De mindre virksomheder – som formår at vækste deres egen organisation – har tilsyneladende bedre økonomi til og behov for at oprette nye stillinger. Og det er din mulighed.

I øvrigt påviser en rapport fra Epinion fra januar 2017, at ansættelsen af den første akademiker i en SMV (over en 3-årig periode) skaber bedre overlevelsesmuligheder, flere medarbejdere og en større værditilvækst – et ganske godt ansættelses-argument for alle jobsøgende akademikere, der søger job i en SMV.

Vores råd til alle jobsøgere

 • Søg uopfordret i de små og mellemstore virksomheder. Du får mulighed for at sætte dine kompetencer i spil på en helt anden måde i en mindre virksomhed, og du har langt mindre konkurrence fra andre kandidater, når du søger (uopfordret) i de mindre virksomheder.

  Og til dig, der er nyuddannet: Ofte kan det være svært at vide, hvad du vil, når du lige er blevet færdig med din uddannelse. Her kan en SMV være et rigtig godt sted til at udforske mulighederne, fordi du ofte får flere forskellige typer arbejdsopgaver – et sted til at finde din ”rette hylde”.

2. Digitale kompetencer: Nu også populære i de mindre it-vante brancher

Digitale kompetencer er i høj kurs på det danske arbejdsmarked – men i hvor høj grad har de danske virksomheder taget den digitale udvikling til sig?

Det afslører en rapport fra Danmarks Statistik om ”it-anvendelse i virksomheder” anno 2017. Den viser bl.a., at hver fjerde virksomhed beskæftiger it-specialister, mens virksomhedernes brug af sociale medier er steget fra 40% i 2013 til 64% i 2016. (annoncering alene tæller ikke).

Derudover tegner der sig en ny branchemæssig tendens: Brancher – som ikke traditionelt set har været store brugere af it – har taget den teknologiske udvikling til sig. Eksempelvis er bygge- og anlægsbranchen storforbruger af mobilt bredbånd (over 90%) og beskæftiger it-specialister (9%), hvilket tyder på, at it er blevet en mere integreret del af virksomhedernes dagligdag.

Hvilke digitale kompetencer er i højest kurs?

 • Softwareudvikling: Dansk Industri (DI) udgav i september 2016 en rapport, der viste, at 51 % af DI’s medlemmer har svært ved at rekruttere medarbejdere med kompetencer inden for softwareudvikling.
 • Programmering og app-udvikling: En rapport fra Erhvervsstyrelsen fra 2016 viste, at over 30 % af virksomhederne havde problemer med at finde medarbejdere med kompetencer inden for programmering og udvikling af systemer og applikationer.
 • It-infrastruktur: Eksempelvis oplever hosting-virksomheden Netgroup jævnligt, at det er svært at finde profiler, der har styr på grundlæggende it-infrastruktur, herunder udviklere og systemarkitekter, der kan kode systemer fra bunden og få dem til at spille sammen. Læs mere om deres udfordringer i jobbarometret.

Vores råd til jobsøgere, der ikke (lige) ligger inde med en programmør-uddannelse:

 • Vi står lige nu overfor et arbejdsmarked, hvor flere brancher – herunder it-branchen – oplever, at ”det perfekte match” ind imellem kan være svært at finde. Derfor bliver din motivation for jobbet helt afgørende.

  Hvis du f.eks. søger mod it-branchen, er det vigtigt, at du viser din kommende it-arbejdsgiver, hvorfor du er den rette til jobbet, selvom du ikke rammer deres kravspecifikationer her og nu.

3. Stigende interesse for funktionærer

Selvom funktionærer er under konstant forandring pga. den teknologiske udvikling, stiger efterspørgslen efter funktionærer – i hvert fald hvis man kigger på antallet af ledige stillinger i både den private og offentlige sektor (se Dansk Jobindex’ jobbarometer fra september 2016 her).

Her er et overblik over de stillingskategorier med flest ledige stillinger:

Stillinger med størst rekrutteringsudfodringer i efteråret 2016

Funktionær-stillingerne ændrer sig pga. teknologien – men hvordan?

Ifølge en rapport udarbejdet for HK af tænketanken Cevea, vurderes det, at 31 % af alle aktuelle jobs vil være delvist eller fuldt automatiserede om 10-20 år. De henviser desuden til en undersøgelse lavet af amerikanske forskere, som kortlægger de færdigheder, der vil være sværest for teknologien at overtage eller kopiere:

 • Opfattelse og behandling: Fingerfærdighed, håndelag og intelligens
 • Kreativ intelligens: Originalitet & finere kunst
 • Social intelligens: Social kløgt, forhandlingsevne, overtalelsesevner og hjælpsomhed samt omsorg

Undersøgelsen konkluderer på baggrund af færdighederne, at jobs inden for service, salg og kontor samt produktion er i risikogruppen for at blive automatiseret. Du kan læse hele den amerikanske videnskabelige artikel om automatisering og teknologi på arbejdspladsen her.

Vores råd til jobsøgere, der søger funktionær-stillinger:

4. Akut mangel på arbejdskraft inden for bygge og anlæg, hotel og restauration samt information og kommunikation

Der er akut mangel på arbejdskraft i brancherne inden for bygge og anlæg, hotel og restauration samt information og kommunikation.

Antal nyopslåede funktionær-stillinger fordelt på stillingskategorier i efteråret 2016

Det højeste antal forgæves rekrutteringer har været til stillinger som tømrer, programmør/ systemudvikler og murer.

Den massive mangel på programmører og systemudviklere skyldes, ifølge Dansk Industri og Erhvervsstyrelsen, at uddannelsessystemet ikke har kunnet følge med. De bløde it-uddannelser, som it-humanister og multimediedesignere, har haft en stigning på over 100 % fra 2005-2014, hvorimod stigningen på specialistuddannelserne kun har været på 30% fra 2005-2014.

Udfordringerne i bygge- og anlægsbranchen skyldes primært manglen på faglærte. I takt med at den ældre generation af faglærte forlader arbejdsmarkedet, er der ikke nok faglærte fra den unge generation til at tage over. Antallet af faglærte forventes derfor at falde i årene 2020-2025.

Vores råd til jobsøgere:

 • Når en arbejdsgiver har rekrutteringsudfordringer, hvor det er svært at finde en kandidat med de rette faglige kompetencer, kan arbejdsgiveren blive nødt til at rekruttere mere ud fra kandidaternes personlige kompetencer.

  Derfor skal du som jobsøger være særligt skarp på at fremhæve samt give eksempler på dine personlige kompetencer – og herunder også motivationen for at søge i den pågældende virksomhed.

5. Størst rekrutteringsudfordringer på Fyn, Bornholm og Sjælland

På landsplan har der været forgæves rekrutteringer svarende til 0,7 % af arbejdsstyrken i 2016 – eller det, der svarer til 19.800 stillinger.

Størst er udfordringerne på Fyn, Bornholm og Sjælland hvor der skete forgæves rekrutteringer svarende til 0,9 % af arbejdsstyrken (STAR, efterår 2016). Vestjylland er den eneste region, der har formået at nedbringe andelen af forgæves rekrutteringer.

Et godt råd til virksomhederne, der oplever rekrutteringsudfordringer:

De regionale rekrutteringsudfordringer i ”udkantsområderne” skyldes ofte, at virksomhederne har svært ved at tiltrække arbejdskraft, der også har lyst til at slå sig ned i området. Her lyder et godt tip fra Erhvervschef i Thy Erhvervsforum, Carsten Hougaard, der opererer i store dele af Vestjylland, at virksomhederne skal overveje at tilbyde flere projektansættelser:

”Vi taler rigtig meget om, at virksomhederne i højere grad kan indrette sig efter vilkårene – altså at de personer, de får ansat, måske kun bliver i virksomheden i 1-2 år. Det kan eksempelvis gøres ved oprettelse af projektstillinger af 1-2 års varighed.”

Vores råd til jobsøgere:

 • Overvej at tilbyde virksomheder i regioner med rekrutteringsudfordringer, at de ansætter dig i en projektansættelse. Det giver dem mulighed for at teste, om du er den rigtige til stillingen – og det giver dig mulighed for at se det lokale område an samtidig med, at du får noget erfaring på CV’et. Og hvem ved – måske du endda ender med at slå rødder i det område.
image_printUdskriv eller gem som PDF