Læsetid: 9 min.

Vores jobbarometer 2. kvartal 2017 byder på tre aktuelle tendenser og et nyt perspektiv, der rækker udover landets grænser. Først og fremmest har vi rettet fokus mod den øgede specialisering og øgede brug af deltidsarbejde, særligt freelancere, på det danske arbejdsmarked. Derudover kigger vi lidt nærmere på virksomhedernes rekrutteringsforventninger, som bør være aldeles positiv læsning for alle jobsøgere. Og endeligt har vi stillet skarpt på det norske arbejdsmarked, der ligesom det danske arbejdsmarked oplever rekrutterings-udfordringer. Alle tendenserne er selvfølgelig tilsat nogle gode råd og tips for jobsøgere.

Trend 1: Virksomhederne har svært ved at rekruttere specialister

Digitaliseringen har medført mange ændringer i de danske jobfunktioner: Flere jobfunktioner automatiseres, hele brancher disruptes, og nye jobfunktioner opstår.

En af de mest aktuelle udviklingstendenser på det danske arbejdsmarked er den øgede specialisering i virksomhederne. Mange virksomheder vil nemlig gerne have specialister, der kan styre virksomhederne over i mere nicheprægede forretningsområder, hvor konkurrencen – også globalt set – er mindre.

Eneste problem: Hver tredje virksomhed har udfordringer med at rekruttere specialister – særligt faglærte specialister og specialister med en lang videregående uddannelse bag sig. Det viser en analyse foretaget af Reglab og KOBRA i maj 2016, som du kan læse et sammendrag af lige her.

40 %
Så mange arbejdstimer kan automatiseres i Danmark, ifølge en rapport fra McKinsey. Globalt er det 49%.
Kilde: McKinsey & Company m.fl., 2017; A future that works

De specialister, der efterspørges, kan eksempelvis være forretningskritiske og specifikke profiler, der udfører komplekse opgaver i et snævert fagområde. Eksempler på specialister, der aktuelt er stor efterspørgsel på:

 • Højtspecialiserede it-medarbejdere inden for bestemte nicheområder
 • Erfarne projektledere til byggepladser
 • Key Account managers med stor kunde-erfaring

Udfordringerne med at rekruttere specialister ser ud til at være størst i Region Hovedstaden, men tendensen ses over hele landet.

Mangel_paa_specialister_regionale_udfordringer

Tip til jobsøgerne: Sådan imødekommer du den øgede specialisering

 • Selvom den øgede specialisering stiller høje krav til dine faglige kompetencer, er dine personlige kompetencer mindst lige så vigtige. 36% af virksomhederne i undersøgelsen fra Reglab og KOBRA mener, at de mangler medarbejdere med de rette personlige kompetencer, f.eks. inden for samarbejde, forhandling, konflikthåndtering og kommunikation.

  Hvis du derfor mangler en faglig kompetence til en given stilling, bør du ikke holde dig tilbage. I stedet kunne du prøve at kontakte virksomheden for at finde ud af, hvilke personlige og faglige kompetencer, der er de væsentligste. Virksomhedens svar på det spørgsmål, kan du ifølge ballisagers rekrutteringschef, Lise Guldbrandsen, nemlig bruge proaktivt i din jobsøgning:

  ”Hvis du som jobsøger ikke opfylder alle kompetencekrav, så brug det proaktivt og find den bedst mulige måde for dig at kompensere for den kompetence, du måtte mangle. Hvilke kvaliteter har du, som alligevel gør dig kvalificeret til stillingen? Læg en plan for, hvordan du vil kompensere for den manglende kompetence, og for hvordan du så vil opnå det. Så er der gode muligheder.”

Trend 2: Halvdelen af de nyskabte jobs i 2012-2015 er deltidsjobs

Det fleksible arbejdsmarked er en realitet.

Fra 2012-2015 er fuldtidsbeskæftigelsen i Danmark steget med 34.500 personer, selvom den samlede beskæftigelse er steget med 77.900. Det vil sige, at godt halvdelen af den danske jobfremgang i perioden består af deltidsjob (Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Mange akademikere ser ud til at stræbe efter en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end den klassiske fuldtids-fastansættelse. I Akademikernes A-kasse er det f.eks. næsten hvert 10. medlem, der har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Akademikernes A-kasse har i efteråret 2016 lavet en undersøgelse blandt 3.370 af deres egne medlemmer, der bl.a. viser, at:

 • Over 50 % af deres medlemmer forventer at fortsætte som ”løst ansat” i to år eller mere.
 • Tæt på 1/3 forventer at fortsætte som freelancer (eller på anden måde uden fast job) i fem år eller længere ud i fremtiden.
 • Blandt dem som har fast job, overvejer én ud af fire at skifte jobbet ud med et liv som freelancer eller med en anden løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om Akademikernes A-kasses undersøgelse her.

Men hvorfor den øgede stigning i antallet af freelancere?

Ifølge Mathias Linnemann, CEO og Co-founder af den digitale platform for freelancere, Worksome, skyldes tendensen, at der er sket en stigning i antallet af kombinatører. Kombinatører er personer med et fast job, som tager freelanceopgaver i fritiden.

Samtidig pointerer Matthias Linnemann, at deres freelancekorps i Worksome består af en blandet skare af nyuddannede, kombinatører og seniorer. På Worksomes platform er det i øvrigt mest videnstunge virksomheder, som i forvejen har svært ved at finde folk, der anvender freelancere.

Overvejer du at gå freelance-vejen? Så har vi 4 gode råd til dig her udarbejdet i samarbejde med Mathias Linnemann fra Worksome

 • Vær skarp på, hvad du kan tilbyde virksomhederne
  Lav en klar og grundig beskrivelse af, hvad du kan tilbyde dine fremtidige kunder. At du er ingeniør, journalist, IT-konsulent, programmør eller marketing-ekspert fortæller i virkeligheden ikke ret meget om dig. Forklar tydeligt dine kompetencer, og vær ikke bange for, at vælge en niche, som du til gengæld er den bedste indenfor.
 • Sæt din pris rigtigt – ikke for højt, ikke for lavt
  Sæt din pris realistisk, så den matcher dit fagområde og din erfaring. Sætter du prisen for lavt, kan du risikere at presse prisen for dit fagområde. Det gavner hverken dig eller dine freelancekolleger. Sætter du prisen for højt, kan du få svært ved at få kunder.  Det kan desuden være fordelagtigt at arbejde med to priser. Én for kortere, timebaserede opgaver, og én for længerevarende faste tilknytninger eller projektansættelser.
 • Skab dit eget sikkerhedsnet
  Som freelancer skal du selv stå for at indbetale til pension, forsikringer, sygdom og ferie. Du kan også få brug for en revisor eller bogholder til at administrere din økonomi, eller det kan være nødvendigt at bruge penge på efteruddannelse. Sørg derfor for, at sætte din pris, så du også kan sætte penge af til disse ting.
 • Nyd friheden og fleksibiliteten – og dyrk dit netværk
  Livet som freelancer kan være fantastisk givende for både dine karriereudviklings-muligheder, og for din frihedsfølelse. Invester i at opbygge relationer til dine kunder, så du får nogle gode og langvarige samarbejdsforhold. Sørg for at få tid og overskud til at finde nye kunder og til eventuelt at drive flere projekter simultant. Det kan også være en god idé at skabe sig et netværk af ligesindede freelancere, så du har nogen at sparre med. 
Kilde: Mathias Linnemann, CEO og Co-founder, Worksome

Trend 3: Virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere

Den danske økonomi er inde i en periode med stabil fremgang og vækst, og både service- og fremstillingsvirksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere som aldrig før (Kilde: Dansk Industri’s rapport DI Indsigt: Nu tager opsvinget til.)

Dansk Industris analyse viser også, at de små og mellemstore virksomheder – vanen tro – forventer at ansætte flere medarbejdere end året før, mens de store virksomheder faktisk har de højeste beskæftigelsesforventninger siden 2011.

Virksomhedernes optimisme kommer særligt til udtryk ved antallet af stillingsannoncer ifølge Dansk Jobindex’ jobbarometer fra juni 2017:

 • I maj 2017 blev der lagt 21.800 nye jobannoncer op
 • I månederne før har antallet af annoncer ligget mellem 19.500 og 20.500 jobannoncer pr. måned
 • Antallet af stillingsannoncer for private funktionærer og offentligt ansatte er på sit højeste siden finanskrisen

Bonus jobsøgnings-tip: Se nærmere på de regionale jobmuligheder rundt omkring i landet

Selvom virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere, kan det måske være svært at vide, hvilke stillinger du skal søge – og hvor du skal søge.

Derfor kan du med fordel prøve at undersøge, hvilke stillingsbetegnelser der mangler flest ledige hænder til i dit regionale område. Det kan du gøre på følgende måde:

 • Søg efter din egen stillingsbetegnelse eller vælg en arbejdskategori (=erhvervsgruppe)
 • Vælg en region eller det, der kaldes et RAR-område (Regionale Arbejdsmarkedsområde)
 • Vælg en af fire forskellige ”jobmuligheder”: Omfattende mangel på arbejdskraft, mangel på arbejdskraft, gode jobmuligheder, paradoks og mindre gode jobmuligheder.
 • Få et godt overblik over de stillingskategorier, hvor der her og nu kan være gode muligheder for at finde job. Samtidig kan du bruge det som inspirationskilde til at finde jobs i en kategori, der måske har bedre jobmuligheder end de typer af stillinger, du hidtil har forsøgt dig med.

Nyt perspektiv: Det norske jobmarked –rekrutteringsudfordringer & jobmuligheder

I dette kvartals jobbarometer har vi valgt at fokusere på et andet interessant arbejdsmarked i Skandinavien: Norges arbejdsmarked.

Norges arbejdsmarked er særligt interessant for danske jobsøgere, da Norge – ligesom Danmark – oplever rekrutteringsudfordringer. Her er tre vigtige pointer om det nuværende norske arbejdsmarked baseret på NAV’s (= Den Norske Arbejds- og Velfærdsstyrelse) årlige beskæftigelsesundersøgelse for 2017:

 • Manglen på arbejdskraft i 2017 vurderes til at ligge omkring de 33.800 personer. Det er 7.300 flere personer end i 2016.
 • 12 % af de norske virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer. Heraf svarer 33 %, at de endte med at ansætte en med andre kompetencer end de først efterspurgte.
 • 70% af de virksomheder, der havde rekrutteringsudfordringer, svarede, at det skyldtes mangel på kvalificerede ansøgere.

I flere brancher er der faktisk flere ledige, end der mangler arbejdskraft. Det tyder m.a.o. på, at de ledige inden for de forskellige brancher ikke besidder de rette kompetencer – og det er din mulighed som jobsøgende i Danmark.

Her er et overblik over de forskellige brancher, der mangler arbejdskraft:

Mangel_paa_arbejdskraft_Norge

3 råd til jobsøgere, der overvejer at prøve job-lykken i Norge

 • Netværk
  Find forskellige netværksgrupper på Facebook og LinkedIn. Det kan være gode kilder til at skabe relationer og få information om, hvad der rører sig, hvor der er gode muligheder, og hvilke overvejelser det er vigtigt at gøre sig i jobsøgningen.
 • Uddannelsesbeviser og certifikater
  Er du uddannet inden for sundhedssektoren, og vil du gerne arbejde med faget i Norge, er det vigtigt, at du får en autorisation til den norske sundhedssektor. Det gør du på www.sak.no. Du kan ikke påbegynde dit arbejde, hvis ikke du har din autorisation. Den koster 1665 NOK, og ekspeditionstiden er ca. seks uger. Vær derfor i god tid med at få indhentet din autorisation.

  Uanset hvilken uddannelse du har, bør du altid undersøge, om dit erhverv er lovreguleret. Det gør du på www.nokut.no. Hvis det er, skal du indhente en autorisation, som du skal have godkendt, inden du kan påbegynde dit arbejde.

 • Tilføj baggrundsinfo om dine danske arbejdsgivere og uddannelser på dit CV
  Det er ikke sikkert, at din kommende norske arbejdsgiver kender til din danske uddannelse, eller til de danske virksomheder, du eventuelt tidligere har arbejdet for. Derfor kan det være en god idé at give en kort beskrivelse af hver enkelt virksomhed, du tidligere har arbejdet for, samt at få en generel godkendelse af din uddannelse (gøres også på www.nokut.no) . Beskrivelserne kan eksempelvis indgå i dit CV. Men pas på med at uddybe for meget – så læser arbejdsgiveren måske slet ikke dit CV.
image_printUdskriv eller gem som PDF